Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру К (798)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
КОНСОРЦІУМНИЙ БАНК
рос. консорциумный банк Див. Банк консорціумний.
КОНСПІРАЦІЯ
рос. конспирация суворе дотримання та збереження таємниці (напр., особливо важливих наказів, ноу-хау).
КОНСТАНТА
рос. константа незмінна, постійна величина) — 1. Елемент мови, який займає єдине фіксоване (задане) значення. 2. Величина, яка в ході виконання …
КОНСТАТАЦІЯ
рос. констатация встановлення незаперечності існування якогось факту або явища, наявності чогось.
КОНСТИТУАЛІЗМ
рос. конституализм . правовий статус особи, рішення проблем прав людини, забезпечення її честі і гідності.
КОНСТИТУЦІЯ
рос. конституция 1. У, Стародавньому Римі акти, котрі видавав імператор. 2. Основний закон держави, що закріплює державний, суспільний устрій, …
КОНСУЛ
рос. консул 1. У Стародавньому Римі періоду республіки — найвища виборна посадова особа. 2. У сучасному міжнародному праві — посадова особа …
КОНСУЛЬСТВО
рос. консульство орган зовнішніх зносин однієї держави, представлений на території іншої і очолюваний консулом.
КОНСУЛЬСЬКІ РАНГИ
рос. консульские ранги звання консулів, що пов'язані з їхнім службовим становищем, а саме: генеральний консул, консул, віце-консул, консульський …
КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР
рос. консульский сбор платіж, що стягується відповідно до встановленого тарифу за дії (послуги), котрі консульська установа виконує (надає) на …
КОНСУЛЬТАНТ
рос. консультант спеціаліст. що надає консультаційні послуги фірмі, консультує її керівників, менеджерів.
КОНСУМЕНТ
рос. консумент (від англ. consume — споживати) — споживач товарів і послуг.
КОНСЬЮМЕРИЗМ
рос. консьюмеризм (англ. consumerism — споживач) — організовані дії, акції, спільні програми щодо захисту інтересів споживачів товарів, послуг від …
КОНТАНГО
рос. контанго (англ. contango) — 1. Кон'юнктурна ситуація на біржі, коли ціни на наявний товар нижчі від цін на товари з обумовленим строком …
КОНТЕЙНЕР
рос. контейнер (англ. container, від contain — вміщувати) — місткість, окремий змінний пристрій, скриня, кузов для зберігання або транспортування …
КОНТИНГЕНТ
рос. контингент (латин. contingens — той, що трапляється, стичний) — 1. Сукупність людей, що створюють однорідну групу, колектив, категорію. 2. У …
КОНТИНГЕНТ ТАРИФНИЙ
рос. контингент тарифный дозвіл на ввезення певної кількості товарів за зниженим митом або без мита.
КОНТИНГЕНТНІ ДОГОВОРИ
рос. контингентные договоры договори між країнами, предметом яких є зовнішньоторговельні контингенти, а метою — гарантія можливості ввезення, …
КОНТИНГЕНТОВАНІ ПОДАТКИ
рос. контингентированные налоги податки, загальна величина яких встановлюється в цілому, потім їх сума розподіляється між платниками податків.
КОНТИНГЕНТУВАННЯ
рос. контингентирование одна з форм державного регулювання зовнішньої торгівлі у формі встановлення експортних та імпортних квот-контингентів. К. …
КОНТИНГЕНТУВАННЯ ЕМІСІЇ
рос. контингентирование эмиссии законодавче обмеження емісії банкнот.
КОНТИРОВКА
рос. контировка бухгалтерська проводка, прийнята в бухгалтерському обліку позначення дебету і кредиту, а також сум у розрахункових документах.
КОНТО
рос. конто (італ. conto) — рахунок.
КОНТО-СЕПАРАТО
рос. конто-сепарато окремий рахунок.
КОНТОКОРЕНТ
рос. контокоррент (від італ. conto corrente — поточний рахунок) — єдиний універсальний рахунок, через який проводять усі кредитні розрахункові …
КОНТОКОРЕНТНИЙ КРЕДИТ
рос. контокоррентный кредит Див. Кредит контокорентний.
КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК
рос. контокоррентный счет (італ. conto corrente- поточний рахунок) — єдиний рахунок підприємства, який поєднує в собі поточний і позичковий …
КОНТОМАТ
рос. контомат автомат, що видає гроші за допомогою застосування банківської кредитної картки.
КОНТОРА
рос. контора службове приміщення, офіс, адміністративна частина підприємства, організації.
КОНТР... , КОНТРА...
рос. контр.., контра... (від латин. contra — проти) — префікс, що означає "проти" (напр., контрпропаганда — агітація, пропаганда навпаки, проти).
КОНТРАБАНДА
рос. контрабанда (італ. contrabando, від contra — проти і bando — урядовий указ) — незаконне перевезення товарів, валюти крадькома через кордон.
КОНТРАБРОКЕР
рос. контраброкер брокер, з яким укладена угода.
КОНТРАГЕНТИ
рос. контрагенты (від. contra — проти та agens — той, хто діє) — юридичні і фізичні особи — сторони двостороннього договору, пов'язані спільними …
КОНТРАКТ
рос. контракт (латин. contractus -угода, договір) — письмова угода двох або більше сторін з певними зобов'язаннями при здійсненні певних намірів, …
КОНТРАКТ БІРЖОВИЙ
рос. контракт биржевой Див. Контракт ф'ючерсний.
КОНТРАКТ ВІДКРИТИЙ
рос. контракт открытый контракт на біржі, що не ліквідований на кінець дня, напр., проданий, але не відкуплений.
КОНТРАКТ ГАРАНТІЙНИЙ
рос. контракт гарантийный Див. Гарантійний контракт.
КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
рос. контракт купли-продажи Див. Договір купівлі-продажу.
КОНТРАКТ ЛОНГ
рос. контракт лонг ф'ючерсний контракт, придбаний у розрахунку на підвищення цін, що використовується як засіб фіксації гарантованої ціни закупки …
КОНТРАКТ ОБЛІГАЦІЙНИЙ
рос. контракт облигационный додатковий документ, що супроводжує випуск і надається власнику, купцеві облігацій. Визначає право, привілеї та …
КОНТРАКТ СПОТ
рос. контракт спот ф'ючерсний контракт, що продається в передбаченні зниження цін.
КОНТРАКТ Ф'ЮЧЕРСНИЙ
рос. контракт фьючерсный контракт, що укладається на біржі на поставку певної кількості товарів за певною ціною в установлений строк на …
КОНТРАКТАНТ
рос. контрактант (фр. contractant — той, що домовляється) — особа або організація, що бере на себе певні зобов'язання за контрактом.
КОНТРАКТАЦІЯ
рос. контрактация укладання договору між підприємствами, що виготовляють продукцію, та організаціями, які заготовляють і збувають цю продукцію. В …
КОНТРАКТИВ
рос. контрактив спеціальний фінансовий документ, рахунок, на підставі якого відбувається зменшення розмірів активів фірми, компанії, підприємства. …
КОНТРАКТИВНИЙ РАХУНОК
рос. контрактивный счет один із двох видів контрарних рахунків, що призначений для регулювання основного активного рахунку господарських засобів …
КОНТРАКТНІ АСИГНУВАННЯ
рос. контрактные ассигнования довгострокові урядові замовлення приватним фірмам, забезпечені фінансуванням.
КОНТРАКТНА СТАВКА
рос. контрактная ставка пільгова фрахтова ставка у морському судноплавстві, що застосовується стосовно товарів фірми, яка уклала з власником судна …
КОНТРАКТНИЙ ЛИСТ
рос. контрактный лист підготовлений розрахунковою палатою повний список щоденних операцій кожного члена палати, складений за випусками цінних …
КОНТРАКТУВАТИ
рос. контрактировать укладати контракт, наймати, зобов'язувати за допомогою контракту.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© www.hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.